Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza n. peroneus
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza n. peroneus
Název v anglickém jazyce: Case study: Physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of paresis n. peronei
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Melli
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2012
Datum zadání: 24.03.2012
Datum a čas obhajoby: 21.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2012
Oponenti: Mgr. Bronislava Marková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK