Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příspěvek k vývoji antisemitismu v britské společnosti v pozdně viktoriánské a edwardiánské éře
Název práce v češtině: Příspěvek k vývoji antisemitismu v britské společnosti v pozdně viktoriánské a edwardiánské éře
Název v anglickém jazyce: A Contribution to the Development of Anti-Semitism in the British Society in the Late-Victorian and Edwardian Age
Klíčová slova: Velká Británie, antisemitismus, britská společnost, viktoriánská éra, East End
Klíčová slova anglicky: Great Britain, Anti-Semitism, British Society, Late-Victorian Age, East End
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.03.2012
Datum zadání: 22.03.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2012
Datum a čas obhajoby: 11.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student bude v bakalářské práci analyzovat antisemitské nálady v pozdně viktoriánské a edwardiánské Británii, přičemž se zaměří na původ tohoto jevu a jeho projevy v britské společnosti. Výchozím bodem práce bude rozsáhlá migrace Židů z východní Evropy, způsobená pogromy v carském Rusku, během nichž došlo k útěku tisíců Židů do zbytku Evropy včetně Británie. V popisovaném období se Británie stala novým domovem pro 100 000 až 150 000 Židů a mnohým dalším sloužila coby výchozí bod pro cestu za moře. Tento fakt pak stejně jako ve zbytku Evropy způsobil prohloubení již stávajících antisemitských nálad ve společnosti. Cílem práce je analyzovat, jak se s tímto jevem vyrovnávala britská společnost i v Británii již dříve usazení Židé.
Seznam odborné literatury
AlMOG, Shmuel; Nationalism & antisemitism in modern Europe, 1815-1945; Oxford, 1990
ANTHONY Julius;Trials of the diaspora : a history of anti-semitism in England; 2012
ARENDT, Hannah; The Origins of Totalitarianism; Cleveland, 1962
CLARK, Michael; Albion and Jerusalem: The Anglo-Jewish Community in the Post-emancipation Era; Oxford University press, 2009
COHN-SHERBOK, Da; Anti-semitism : a history; Thrupp, Stroud : Sutton, 2002
FELDMAN, D.; Englishmen and Jews: Social Relations and Political Culture 1840 – 1914; Yale University Press, 1994
FORD, Boris.; Victorian Britain; Cambridge University Press, 1992
HARRIS, J.; Private Lives, Public Spirit: A Social History of Britain 1870 – 1914; Penguin, 1995
HOLMES, Colin; Anti-semitism in British Society 1876 – 1939; New York: Holmes & Meier Publishers, 1979
HOLMES, Colin; Immigrants and Minorities in British Society; Allen & Unwin, 1978
JOHNSON, Sam; Pogroms, peasants, Jews : Britain and Eastern Europe's 'Jewish question', 1867-1925; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2011
LAQUER, Walter; Měnící se tvář antisemitismus od starověku do dnešních dnů; Praha: Lidové noviny, 2007
MESSADIÉ, Gerald; Obecné dějiny antisemitismu: od starověku po dvacáté století; Praha: Práh, 2000
RUBINSTEIN, L. Hilary; The Jews in the Modern World. A History since 1750; London: Arnold, 2002
Presantation of Jews and Judaism in Life and Labour of the People of London; in Victorian studies 52.
RUBINSTEIN, W. D.; A History of Jews in English Speaking World; Palgrave Macmillan, 1995
SEARLE, G. R.; A New England: Peace and War, 1886 - 1918; Oxford University Press, 2005
VOLELTZ, A. R.; A Good Jew a Good Englishman: The Jewish Lads Bridge; Frank Cass, 1995
VITAL, David; A people apart : a political history of the Jews in Europe, 1789-1939, Oxford : Oxford University Press, 2001
WASSON. Ellis, Archer;Dějiny moderní Británie : od roku 1714 po dnešek; Praha : Grada Publishing, 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK