Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků s SPU
Název práce v češtině: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků s SPU
Název v anglickém jazyce: The utilize facilities of individual education plan by children with specific learning difficulties
Klíčová slova: Specifické poruchy učení , individuální vzdělávací plán , dyslexie, dysgrafie, dysortografie,dyskalkulie, dyspraxie, diagnostika poruch učení, speciální vzdělávací podmínky
Klíčová slova anglicky: Specific learning difficulties, individual education plan, dyslexia, diagnostic of specific learning difficulties ,special learning condition
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2012
Datum zadání: 29.04.2013
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce jsou speciální vzdělávací potřeby žáků se specifickými poruchami učení. Cílem této práce je prozkoumat informovanost rodičů o možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu při vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a podpořit roli rodičů ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of the thesis are the special educational needs of pupils with specific learning difficulties. The aim of this paper is to explore the awareness of parents about the possibility of using individual educational plan for the education of children with learning disabilities and support the role of parents in educational process.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK