Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Income and Consumption of the Belarusian Population
Název práce v češtině: Essays on Income and Consumption of the Belarusian Population
Název v anglickém jazyce: Essays on Income and Consumption of the Belarusian Population
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2012
Datum zadání: 21.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2012
Datum a čas obhajoby: 25.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2012
Oponenti: Tom Coupé, Ph.D.
  Jesper Roine, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK