Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obecná odpovědnost členů představenstva a.s. v česko-americko-německém porovnání
Název práce v češtině: Obecná odpovědnost členů představenstva a.s.
v česko-americko-německém porovnání
Název v anglickém jazyce: General Liability of Directors of a Joint-Stock Company
in Czech, German and American Comparison
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.03.2007
Datum zadání: 14.03.2007
Datum a čas obhajoby: 14.03.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.03.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.03.2007
Oponenti: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK