Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porozumění zodpovědně utvářené sexuality na pozadí sexuálního zneužívání dětí
Název práce v češtině: Porozumění zodpovědně utvářené sexuality na pozadí sexuálního zneužívání dětí
Název v anglickém jazyce: Understanding Responsibly Shaped by Sexuality Against a Background of Sexual Abuse of Children
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: ThLic. Ing. René Milfait, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2012
Datum zadání: 20.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.03.2012
Datum a čas obhajoby: 29.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2014
Oponenti: PhDr. Miroslava Vokatá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK