Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informovanost pacientů s gastroduodenální vředovou chorobou
Název práce v češtině: Informovanost pacientů s gastroduodenální vředovou chorobou
Název v anglickém jazyce: The level of awareness of patients with gastroduodenal ulcer disease
Klíčová slova: Edukace, vředová choroba, gastroduodenální trakt
Klíčová slova anglicky: Education, ulcer disease, gastroduodenal track
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jana Marsová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2012
Datum zadání: 08.04.2013
Datum a čas obhajoby: 11.02.2014 14:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02110)
Oponenti: Mgr. Miluše Kulhavá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK