Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akademické podvádění a jeho vztah k pracovní etice
Název práce v češtině: Akademické podvádění a jeho vztah k pracovní etice
Název v anglickém jazyce: Academic dishonesty and its relationship to work ethics
Klíčová slova: akademické podvádění, pracovní etika, morálka, seberegulace, prokrastinace
Klíčová slova anglicky: academic dishonesty, work ethics, morality, self – regulation, procrastination
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.03.2012
Datum zadání: 19.03.2012
Datum a čas obhajoby: 21.06.2013 13:00
Místo konání obhajoby: M303
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. David Krámský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je osvětlit vztah, mezi porušováním pravidel v akademickém prostředí a porušováním pravidel na pracovišti, popř. obecným porušováním morálních pravidel. Práce má teoretickou a praktickou část.
Seznam odborné literatury
M. Anderman, E., B. Murdock T. (2006): Psychology of academic cheating, Academic press
Sinnott-Armstrong, W. (2007): Moral psychology Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3, A Bradford book
D. Vohs K., F. Baumeister R. (2010): Handbook of self-regulation Second Edition, Research, theory and applications, The Guilford press
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK