Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Škola a zdraví: případová studie
Název práce v češtině: Škola a zdraví: případová studie
Název v anglickém jazyce: School and Health: A Case Study
Klíčová slova: zdravý životní styl, zásady správného stravování, žák, motivace, učitel, škola
Klíčová slova anglicky: healthy lifestyle, principles of proper eating, student motivation, teacher, school
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2012
Datum zadání: 30.04.2013
Datum a čas obhajoby: 03.06.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK