Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj dopingu a jeho zákazu v moderním olympismu
Název práce v češtině: Vývoj dopingu a jeho zákazu v moderním olympismu
Název v anglickém jazyce: Development of Doping and its prohibition in modern Olympism
Klíčová slova: doping, zakázané látky, antidopingová politika, olympijské hnutí, MOV, WADA
Klíčová slova anglicky: doping, prohibited substances, anti-doping policy, Olympic Movement, IOC, WADA
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Nekola
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.03.2012
Datum zadání: 16.03.2012
Datum a čas obhajoby: 07.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2013
Oponenti: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou dopingu. Dílčími cíly je nastínit vývoj moderního olympijského hnutí a identifikovat klíčové body ve vývoji zákazu dopingu, které vyústily v současnou podobu antidopingového hnutí. K dosažení stanovených cílů byly
použity vědecké metody historický výzkum a zkoumání dokumentů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of the thesis is to present issues of doping. Partial goal is to outline the development of the modern Olympic Movement and to identify the principal points in the development of doping ban, which resulted in the current form of the anti-doping movement. The scientific methods of historical research and document analysis were used to achieve the targets.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK