Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fondy kvalifikovaných investorov a ich právna úprava v ČR
Název práce v jazyce práce (slovenština): Fondy kvalifikovaných investorov a ich právna úprava v ČR
Název práce v češtině: Fondy kvalifikovaných investorů a jejich právní úprava v ČR
Název v anglickém jazyce: Qualified investors funds and their regulation in the CR
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2007
Datum zadání: 05.03.2007
Datum a čas obhajoby: 14.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:22.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2008
Oponenti: Ing. JUDr. Karel Dřevínek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK