Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volnočasové aktivity dětí v lokálních podmínkách
Název práce v češtině: Volnočasové aktivity dětí v lokálních podmínkách
Název v anglickém jazyce: After-school activities for children in local conditions
Klíčová slova: výchova ve volném čase, rodičovské pojetí, lokální síť volnočasových aktivit
Klíčová slova anglicky: local foundations of after-school education, potential of after-school education, voicaes of parents
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2012
Datum zadání: 15.03.2012
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 12:30
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jaroslava Budíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
využití 1) kvalitativního empirického šetření s využitím dotazování
2) analýzy dokumentů
Seznam odborné literatury
Bečková T. Výchova ve volném čase a rodina. Bakalářská práce JCU 2010
Pávková J. a kol. Pedagogika volného času Praha Portál 2008
Pávková J. et. a. Pedagogika vol. času teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času Praha Portál 1999
SpoustaV. a kol. Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno MU 1994
Prokešová M. Volný čas a co s ním? Ostrava 2004
Vážanský M. Základy pedagogiky volného času Brno 2001
Předběžná náplň práce
Typa organizovaných volnočasových aktivit pro děti předškol a mladšího školního věku a jejich výchovný potencionál - Materiálová studie
Nabídka aktivit ve vybrané lokalitě- mapování terénní
Rodičovské pojetí výchovy ve volném čase a volnočasových aktivit - dotazování
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Types of activities for children preschool and younger school age and potential of after-school eucation
The range of activities in the selected area
Parental concepts of after-school education and leisure activities
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK