Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Participace Policie ČR na školních programech prevence
Název práce v češtině: Participace Policie ČR na školních programech prevence
Název v anglickém jazyce: Participation of the Czech Police in school preventiv programs
Klíčová slova: evaluace vzdělávacího programu, kurikulum školy, programy prevence rizikového chování, participace policie ve vyučování
Klíčová slova anglicky: evaluation of educational program, school curriculum, risk behavior prevention program, participation of police in education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2012
Datum zadání: 14.06.2012
Datum a čas obhajoby: 03.06.2013 12:50
Místo konání obhajoby: ÚPRPŠ, Hloubětínská 26, Praha 9
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Zuzana Pidrmanová DiS., DiS.
 
 
 
Zásady pro vypracování
analýza dokumentů
vypracování testu a didaktické testování znalostí
Seznam odborné literatury
Nekonečný M. Sociální psychologie Praha Academia 1999
Školní preventivní program pro mateř. a základní školy a školská zařízení, MŠMT ČR
Miovský M.Skácelová L. Zapletalová J. Novák P. Primární prevence rizikového chování ve škoství SCAN 2010
Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, MŠMT ČR, metodický pokyn Č.j. 20 006/2007-51
Přehled základních školských dokumentů pro oblast prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, Věstník MŠMT leden 2009
Předběžná náplň práce
Koncept prevence ve školním kurikulu základního vzdělávání, cíle, obsah a organizace preventivních programů realizovaných ve spolupráci s Policií ČR - přehledová materiálová studie
Popis a analýza konkrétního programu - analýza vzdělávacích dokumentů
Zjišťování a vyhodnocení prekonceptu a dosažených znalostí účastníků programu - případová studie metodou dotazování


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Concept of provention in the curricula of promary and secundary school in participation of the Police
Analysis of one of programs
Pretest and test knowledges
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK