Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Územní řízení a stavební řízení
Název práce v češtině: Územní řízení a stavební řízení
Název v anglickém jazyce: The Land Planning Procedure and Building Permit Procedure
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2007
Datum zadání: 20.02.2007
Datum a čas obhajoby: 28.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.02.2007
Oponenti: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK