Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná výchova a lesní mateřské školy
Název práce v češtině: Výtvarná výchova a lesní mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Art Education and Forest Kindergarten
Klíčová slova: krajina, výtvarná výchova, lidský zásah, environment, lesní mateřská škola, land art, volnočasové aktivity, skauting
Klíčová slova anglicky: landscape, art education, human touch, environment, Forest Kindergarten, land art, leisure activities, scouting
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.03.2012
Datum zadání: 15.03.2012
Datum a čas obhajoby: 15.01.2014 09:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KPP
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2014
Oponenti: doc. MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Rozpracujte problematiku fungování a zřizování lesních mateřských škol v ČR, prozkoumejte možnosti jejich zařazení do státního vzdělávacího systému v ČR s ohledem na situaci v jiných zemích EU a s ohledem na výtvarnou výchovu. Vyhledejte existující literaturu k tématu. V oblasti umění se zabývejte land artem s ohledem na navazující výtvarný projekt. Navrhněte výtvarný projekt pro skupinu dětí v lesní školce s možností přesahu do volnočasových aktivit (skauting atp.). Projekt zčásti realizujte a reflektujte. Výstupem bakalářské práce bude ucelená a ověřená zpráva o možnostech výtvarné výchovy v lesní školce, příp. ve skautu.
Ve své práci funkčně propojte teoretickou, didaktickou a výtvarnou (dětská
tvorba) část.
Seznam odborné literatury
Literatura:
Max Andrews (Ed.): Land, Art: A Cultural Ecology Handbook. London 2006
Bache, C., Pre-school curriculum, Secret Garden Outdoor Nursery
BARROW, JD. Vesmír plný umění. 1. vyd. Brno: Jota, 2000.
Suzaan Boettger, Earthworks: Art and the Landscape of the Sixties. University of California Press 2002.
Cílek, V. Makom, kniha míst. Praha: Dokořán 2009
Cílek, V. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán 2005
http://www.lesnims.cz
http://www.secretgardenoutdoor-nursery.co.uk/pre%20school%20curriculum.doc
Kafka, I. Ivan Kafka. Praha: Atr D. 2006
Kapuciánová, M. Lesní mateřské školy. Pedf UK. Praha 2010.
KOMÁREK, S. Příroda a kultura: svět jevů a svět interpretací. Praha :Vesmír, 2000.
Uzel, V. Uvádění lesních mateřských škol do České republiky. MU Brno. 2010
Šmíd, J. Výtvarná výchova v environmentálním vzdělávání, příručka k projektu Alma Mater Studiorum. Praha: PedF U 2010
Vondrová, P. Tvoříme z přírodních materiálů Land-art pro děti . Computer Press, ISBN 80-251-1183-0

Předběžná náplň práce
Systematické studium odborných pramenů, částečné ověření navrženého projektu a realizace vlastní výtvarné části.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Systematical study of special sources, partly realization of the project and realization of the creation part.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK