Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identifikace osob podle vnějších znaků
Název práce v češtině: Identifikace osob podle vnějších znaků
Název v anglickém jazyce: Identification of Persons According to Their External Features
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Štourač
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2007
Datum zadání: 26.02.2007
Datum a čas obhajoby: 26.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.02.2007
Oponenti: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK