Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Party Politics in Intercivilisational Encounters : The Modernity Cleavage
Název práce v češtině: Politické strany na pomezí civilizací
Název v anglickém jazyce: Party Politics in Intercivilisational Encounters : The Modernity Cleavage
Klíčová slova: civilizační analýza; konfliktní linie; modernita; mnohočetné modernity; stranická politika; Rusko; Egypt; Muslimské bratrstvo; Komunistická strana
Klíčová slova anglicky: civilizační analýza; konfliktní linie; modernita; mnohočetné modernity; stranická politika; Rusko; Egypt; Muslimské bratrstvo; Komunistická strana
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. phil. Johann Pall Arnason
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2012
Datum zadání: 14.05.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:04.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Politické strany a jejich systémy se obecně považují za fenomén repersentativní demokracie Západu. V průběhu 20. století byly ale politické strany transponovány i do míst, kde demokratizace neproběhla nebo byla potlačena: např. Sovětské Rusko či Blízký Východ. Změnil tento pohyb mimo Západ i charakter politické strany jako takové? Jak se projevil export bolševizace a islamizace na organizační a programové struktuře stran v západní Evropě a v Americe? Můžeme dnes stále ještě hovořit o „západním“ fenoménu, nebo již podlehl skutečné globalizaci a vznikl amalgám z různých civilizačních tradic?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK