Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bezplenková komunikační metoda
Název práce v češtině: Bezplenková komunikační metoda
Název v anglickém jazyce: DiaperFree Communication Methods
Klíčová slova: Dítě, bezplenková metoda, přirozenost, komunikace
Klíčová slova anglicky: Child, DiaperFree Method, Naturalness, Communication
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2012
Datum zadání: 02.05.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 08:30
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka bude každý měsíc informovat vedoucí práce o tom, jak její práce na BP pokračuje. Bude dodržovat pokyny pro psaní BP na http://cevv-uk-pedf.blog.cz/rubrika/diplomanti-a-bakalarsti.
Předběžná náplň práce
Práce bude rešeršně - výzkumná. Studentka bude zpracovávat v ČR novou metodu péče o hygienu kojence - metodu bezplenkové komunikace. Porovná tuto novou metodu s jinými metodami péče o hygienu kojence.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Work will be Retrieval - research. Student will be processing in the Czech Republic a new method of care for infant hygiene - diaper - free method of communication. Compares this new method with other methods of care for infant hygiene.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK