Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání běžného a epidemického výskytu VH na území Prahy 10, 15 a 22
Název práce v češtině: Porovnání běžného a epidemického výskytu VH na území Prahy 10, 15 a 22
Název v anglickém jazyce: Comparison between Usual Incidence of VH and Epidemic Incidence in Districts of Prague 10, 15 and 22
Klíčová slova: virové hepatitidy
Klíčová slova anglicky: viral hepatitis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Vladana Veselá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.03.2012
Datum zadání: 14.03.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Porovnání běžného a epidemického výskytu VH na území Prahy 10, 15 a 22.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Comparison between Usual Incidence of VH and Epidemic Incidence in Districts of Prague 10, 15 and 22.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK