Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o nemocného s jaterní cirhózou
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o nemocného s jaterní cirhózou
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with liver cirrhosis
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.03.2012
Datum zadání: 28.03.2012
Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
Oponenti: doc. MUDr. Pavel Těšínský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK