Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexní aspekty komunikace - gestika a mimika
Název práce v češtině: Komplexní aspekty komunikace - gestika a mimika
Název v anglickém jazyce: Complex aspects of communication - gestics and mimics
Klíčová slova: Nonverbální komunikace, emoce, gestika, mimika, interpretace
Klíčová slova anglicky: Nonverbal communication, emotions, gestures, facial expressions, interpretation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Jančík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2012
Datum zadání: 08.06.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Kateřina Suková Vychopňová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK