Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Franco years in Spain through “El Clásico”: FC Barcelona vs. Real Madrid
Název práce v češtině: Frankova éra ve Španělsku ze zorného úhlu El Clásica: FC Barcelona proti Realu Madrid
Název v anglickém jazyce: Franco years in Spain through “El Clásico”: FC Barcelona vs. Real Madrid
Klíčová slova: Španělsko, Franco, fotbal, fotbal a politika, Real Madrid, FC Barcelona, El Clásico
Klíčová slova anglicky: Spain, Franco, Football and Politics, CF Real Madrid, FC Barcelona, El Clásico
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2012
Datum zadání: 13.03.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The research looks into reasons of the rivalry of FC Barcelona and CF Real Madrid through the historical circumstances after 1939 (start of the Franco rule) to 1975. As well as his role and influence during various transfers of players to Real Madrid, coach decisions or championships, etc. Also I will look into the FC Barcelona representation of the Catalan nationalism during Francois Spain period: the support base, incidents and the newspaper articles of the period.
Seznam odborné literatury
Burns, Jimmy: Don Patricio O'Connell: An Irishman and the Politics of Spanish Football. Irish Migration Studies in Latin America. March 2008.

Goig, R.L.: Identity, nation-state and football in Spain. The Evolution of nationalist feelings in Spanish Football. Soccer and Society. Vol.9, Issue 1, 2008.

Kuhn, Gabriel. Soccer Vs. the State Tackling Football and Radical Politics. Oakland: Pm, 2011. Print.

Morbo, Ball Phil: The Story of Spanish Football. London: WSC Books, 2006.

Schobe, Hunter: Footbal and the Politcs of Place: Football Club Barcelona and Catalonia, 1975-2005. Journal of Cultural Geography. Vol.25, Issue 1, 2008.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce zkoumá fenomén El Clásico - největší fotbalové soupeření ve Španělsku mezi FC Barcelona a Realem Madrid - během režimu Francisca Franka. Politika a nacionalismus Španělska budou nahlédnuty pomocí zorného úhlu fotbalu. Důraz je kladen na osobní roli Franka a jeho režimu jako katalyzátorů vývoje tohoto soupeření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis researches El Clásico – the greatest football rivalry in Spain between FC Barcelona and Real Madrid during Franco regime. Politics and nationalism of Spain looked through the game of football. The accent is made on the personal role of Franco and his regime as the catalyst of the development of the rivalry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK