Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odraz morálního vývoje ve hře předškolních dětí
Název práce v češtině: Odraz morálního vývoje ve hře předškolních dětí
Název v anglickém jazyce: Reflection of moral development of preschool children in game
Klíčová slova: předškolní věk, hra, morální vývoj
Klíčová slova anglicky: preschool, game, moral development
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2012
Datum zadání: 14.03.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 08:00
Místo konání obhajoby: M306
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Hana Valentová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Empirická studie.
Seznam odborné literatury
Heidbrink,H., Psychologie morálního vývoje, Praha, Portál 1997
Millar,S., Psychologie hry, Praha, Panorama 1978
Piaget,J., Inhelderová,B., Psychologie dítěte, Praha, Portál 2007
Předběžná náplň práce
Cílem je zjistit, zda lze ve hře předškolních dětí pozorovat odraz morálního vývoje.
Jaké prvky lze ve hře pozorovat.
Srovnání s dostupnými teoriemi morálního vývoje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim is to find out whether there are signs of moral development in the game of preschool children.
Which signs can be observed in the game.
Comparison with the available theories of moral development.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK