Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům
Název práce v češtině: Analýza lékových problémů identifikovaných farmaceutem při dispenzační činnosti a vliv intervence farmaceuta směrem k předepisujícím lékařům
Název v anglickém jazyce: Analysis of drug related problems identificated by pharmacist during provision dispensation and the influence of pharmacist´s intervention on prescribing doctors
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.03.2012
Datum zadání: 12.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.03.2012
Datum a čas obhajoby: 09.05.2013 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2013
Oponenti: PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK