Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bretagne et la langue bretonne
Název práce v jazyce práce (francouzština): Bretagne et la langue bretonne
Název práce v češtině: Bretaň a bretonština
Název v anglickém jazyce: Brittany and Breton
Klíčová slova: Bretagne, breton, Breton, langue, enseignement, culture, histoire, médias
Klíčová slova anglicky: Brittany, Breton, Breton, language, education, culture, history, mass media
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalfiřtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2012
Datum zadání: 08.06.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá současným stavem Bretaně a bretonštiny. Na základně vlastní rešerše prezentuje z kulturně historického hlediska tento specifický region. Dále popisuje historický vývoj bretonštiny, analyzuje současnou situaci jazyka, uvádí možnosti výuky bretonštiny, zaměřuje se na stávající a budoucí vývoj těchto možností a také analyzuje zastoupení bretonštiny v médiích. Cílem práce je na základě těchto analýz vytvořit aktuální obraz jazyka společně s předpoklady jeho dalšího vývoje ve společnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor’s thesis engages in present situation of Brittany and Breton. On the basis of own research presents this specific region by the cultural and historical viewpoint. It describes historical development and analyses present situation of Breton. It gives possibilities of Breton education. It concentrates on current and future development of these possibilities and also analyses representation of Breton in the mass media. The aim of the thesis is create present image of this language together with projections of future development in the society.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK