Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podmíněné odsouzení
Název práce v češtině: Podmíněné odsouzení
Název v anglickém jazyce: Conditional sentence
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2007
Datum zadání: 12.02.2007
Datum a čas obhajoby: 23.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2007
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK