Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laboratory investigation of dust charging and impact ionization
Název práce v češtině: Laboratorní studium nabíjení prachu a jeho ionizace dopadem
Název v anglickém jazyce: Laboratory investigation of dust charging and impact ionization
Klíčová slova: nabíjení prachu, fotoemise, zánik prachových zrn, dopad prachu, ionizace dopadem
Klíčová slova anglicky: dust charging, photoemission, destruction of dust, dust impact, impact ionization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2012
Datum zadání: 08.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.11.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2018
Oponenti: RNDr. Martin Jeřáb, Ph.D.
  Ing. Jan Souček, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Zásady pro vypracování
Prach ve vesmírném prostředí je neustále vystaven působení nabitých částic (např. ze slunečního větru) a intenzivním tokům fotonů. Každá elementární částice způsobí po dopadu celou řadu procesů, mimo jiné i emisních. Pokud nás prach zajímá z hlediska náboje, resp. jeho povrchového potenciálu, budeme si všímat kromě záchytu elektronů a iontů především fotoemise a sekundární emise elektronů. V extrémních případech lze pozorovat i termoemisi a emisi elektronů (či iontů) v silném elektrickém poli.
Studium všech zmíněných procesů na malých objektech je ve vesmíru velmi komplikované a lze tak získat pouze omezené množství informaci. Na druhou stranu lze tyto procesy zkoumat v laboratoři pomocí elektrodynamických pastí, kde lze zachytit nabitý objekt, tedy prachové zrno. Výhodou laboratorního pozorování je samozřejmě lepší definovanost experimentálních podmínek.
Vlastní práce bude probíhat na dvou aparaturách (kde jedna je plně funkční, druhá ve výstavbě), které disponují příslušnými zdroji elementárních částic a umožňují tak pozorování všech výše zmíněných procesů. Jedním z cílů našeho výzkumu je ocenit vliv a váhu jednotlivých procesů, aby bylo možno ze známých parametrů prostředí předem určit příslušný povrchový potenciál prachového zrna do takového prostředí vloženého. Experimentální výsledky budou v závěru srovnány s předpověďmi teorií a numerických modelů.
Seznam odborné literatury
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=268
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=268
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=268
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK