Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní principy odměňování závislé práce v České republice
Název práce v češtině: Základní principy odměňování závislé práce v České republice
Název v anglickém jazyce: The basic principles of the remuneration of dependent work
in the Czech Republic
Klíčová slova: pracovní právo, odměňování závislé práce, mzda a plat
Klíčová slova anglicky: labour law, remuneration of dependent work, wage and salary
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: Prof. JUDr. Marie Kalenská, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2010
Datum zadání: 01.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.03.2012
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.03.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:01.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK