Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The European Court of Justice as a political actor
Název práce v češtině: Evropský soudní dvůr jako politický aktér
Název v anglickém jazyce: Judicatory od European Union as a political actor
Klíčová slova: Evropský soudní dvůr, právo a politika, soudcovský aktivismus, politizace justice
Klíčová slova anglicky: European Court of Justice, law and politics, judicial activism, politicisation of the judiciary
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2012
Datum zadání: 07.03.2012
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 08:45
Místo konání obhajoby: PFUK č.215
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Oponenti: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK