Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Principy neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie
Název práce v češtině: Principy neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie
Název v anglickém jazyce: The principles of neurosurgical and intensive care liquorology
Klíčová slova: mozek; mozkomíšní mok; biomarkery; krvácení v CNS; neuroinfekce
Klíčová slova anglicky: brain; cerebrospinal fluid; biomarkers; bleeding in the CNS; neuroinflammation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2012
Datum zadání: 07.03.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:26.02.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2015
Oponenti: doc. MUDr. David Krahulík, Ph.D.
  PharmDr. Petr Jílek, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK