Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče o zaměstnance
Název práce v češtině: Péče o zaměstnance
Název v anglickém jazyce: Taking care of employees
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2007
Datum zadání: 07.02.2007
Datum a čas obhajoby: 07.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2007
Oponenti: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK