Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení patentových zástupců v České republice a jejich práva a povinnosti
Název práce v češtině: Postavení patentových zástupců v České republice a jejich
práva a povinnosti
Název v anglickém jazyce: Position of Patent Attorneys in the Czech Republic
and Regulation of Their Duties
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Pítra
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2007
Datum zadání: 06.02.2007
Datum a čas obhajoby: 06.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2007
Oponenti: JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK