Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní postavení soudce v ČR
Název práce v češtině: Právní postavení soudce v ČR
Název v anglickém jazyce: Legal status of a judge in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2007
Datum zadání: 05.02.2007
Datum a čas obhajoby: 18.12.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:14.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.12.2008
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK