Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv státní politiky zaměstnanosti na osoby do 26 let
Název práce v češtině: Vliv státní politiky zaměstnanosti na osoby do 26 let
Název v anglickém jazyce: The Influence of state policy of employment to persons under the age of 26
Klíčová slova: politika zaměstnanosti, aktivní nástroje politiky zaměstnanosti, nezaměstnanost, úřad práce, ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), terénní sociální práce
Klíčová slova anglicky: The employment policy of Czech Republic, Active tools of employment policy, Unemployment, Employment office (job center), Ministry of Labor and social affairs of Czech Republic, Social work
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: PhDr. Monika Válková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2012
Datum zadání: 05.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.03.2012
Datum a čas obhajoby: 12.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2013
Oponenti: Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK