Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak unést své zvláštní sourozenectví
Název práce v češtině: Jak unést své zvláštní sourozenectví
Název v anglickém jazyce: How to cope with my special sibling relationship
Klíčová slova: Rodina, dítě s postižením, krize rodičovské identity, sourozenecké konstelace, sourozenecký vztah, těžké zdravotní postižení.
Klíčová slova anglicky: Family, disabled child, parental identity crisis, sibling constellations, sibling relationship, severe disabilities.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.03.2012
Datum zadání: 02.04.2014
Datum a čas obhajoby: 29.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zaměřuje na situaci rodin s dítětem s postižením, především na vztah mezi sourozenci zdravými a s postižením. Celkově se narození dítěte s postižením a jeho přijetí do rodiny považuje za velmi krizovou a zátěžovou situaci pro celou rodinu. Tato skutečnost může pro zdravé sourozence představovat i určitý přínos, který by mohl do budoucna pozitivně ovlivnit formování jejich osobnosti v pozitivním smyslu. Tato práce by měla být zaměřena zejména na to, jaký přínos může mít pro zdravého sourozence soužití se sourozencem s postižením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis focuses on the situation of families with a disabled child and on the relationship between healthy and disabled siblings in particular. The birth of a disabled child and its integration into the family represents a heavy burden for the whole family. The family finds itself in a very stressful situation. However, this event may also positively influence the process of shaping the personality of the child’s siblings. Therefore, the main focus of this work could be resumed by the following: the contribution of living together with a disabled child.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK