Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rétorické figury ve vizuální reklamě vybraných módních domů
Název práce v češtině: Rétorické figury ve vizuální reklamě vybraných módních domů
Název v anglickém jazyce: Rhetorical Figures in Visual Advertisements of Selected Fashion Houses
Klíčová slova: znak, rétorika, rétorická figura, sémiotika, denotace, konotace, metafora, metonymie, synekdocha, ironie, mýtus
Klíčová slova anglicky: sign, rhetoric, rhetorical figure, semiotics, denotation, connotation, metaphor, metonymy, synecdoche, irony, myth
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radana Šafaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2012
Datum zadání: 01.03.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vybrané módní domy v Evropě nabízející téměř výhradně luxusní zboží užívají specifickou formu propagace svých výrobků. Každý dům zpravidla při tvorbě nových kolekcí zůstává věrný tradicím své země, ale i prvkům zásadním pro vlastní značku. Z pohledu neo-rétoriky by bylo příhodné analyzovat obrazové reklamy daných domů (Chanel, Dolce&Gabbana, Burberry), zda-li vytváří svými reklamami určité modely.
V rámci pozorování a sémiotické analýzy módní reklamy zaměřené na rétorické figury lze dokázat, že jednotlivé módní domy velmi často míří svou pozornost na to, jaký má jejich prezentace vliv na myšlení potencionálních zákazníků. Reklamní tvorba v oblasti módy sleduje nepsanou normu, jejímž cílem je přesvědčit klienta o vhodnosti daného zboží právě pro něj.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK