Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah)
Název práce v češtině: Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah)
Název v anglickém jazyce: The Petition and the Judgment - Mutual Relationship
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.01.2007
Datum zadání: 31.01.2007
Datum a čas obhajoby: 31.01.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2007
Oponenti: doc. JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK