Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Áronovské požehnání
Název práce v jazyce práce (slovenština): Áronovské požehnání
Název práce v češtině: Áronovské požehnání
Název v anglickém jazyce: The Priestly Blessing
Klíčová slova: Áronovské požehnání, Kněžské požehnání, Numeri, pokoj
Klíčová slova anglicky: Aaronic benediction, Priestly blessing, Numeri, peace
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: HTF - Katedra biblistiky (28-02)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Beneš, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.03.2012
Datum zadání: 01.03.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2012
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Oponenti: ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabívat teologickým výkladem Áronovského požehnání (Nu 6,22-27). Bude mít tyto základní části: 1. Význam a vývoj pojmu "požehnání" v knihách Mojžíšových, resp. veStarém zákoně, 2. Výklad oddílu Áronovského požehnání, 3. Intertextualita Áronovskéhopožehnání ve Starém a Novém Zákoně, v židovství a křesťanství.
Seznam odborné literatury
Biblia Hebraica Stuttgartensia, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1997. ISBN 978-3-438-05222-3
BOTTERWECK, J., RINGGREN, H. Theological Dictionary of the Old Testament.Volume 2, bdl – gâlâh, Translator John T. Willis., Michigan : William B. Eerdmans,1977.
GESENIUS W., A Hebrew and English lexicon of the Old Testament, translated byEdward Robinson, Oxford : Clarendon Press, 1955.
BUDD, P., Word biblical commentary. Volume 5, Numbers, Nashville : Nelson,c1984.
MARKS, J. [et al.], The Pentateuch : a commentary on Genesis, Exodus, Leviticus,Numbers, Deuteronomy. Nashville [Tenn.]: Abingdon, 1983.
BUTTRICK, G., The Interpreter's Bible. 2, Leviticus, Numbers, Deuteronomy,Joshua, Judges, Ruth, Samuel, Nashville : Abingdon Cokesbury Press, 1953.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK