Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava selektivně značených lupovaných triterpenoidů s cytotoxickou aktivitou
Název práce v češtině: Příprava selektivně značených lupovaných triterpenoidů s cytotoxickou aktivitou
Název v anglickém jazyce: Synthesis of selectively labelled lupane triterpenoids with cytotoxic activity
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.02.2012
Datum zadání: 16.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.03.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK