Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén Route 66: Co pro Čechy znamená poznat "pravou" Ameriku
Název práce v češtině: Fenomén Route 66: Co pro Čechy znamená poznat "pravou" Ameriku
Název v anglickém jazyce: The Phenomenon of Route 66: What it Means for Czechs to Get to Know the "Real" America
Klíčová slova: "Route 66";kulturní konstrukce pojmu; kvalitativní analýza textu; komparativní analýza; obsahová analýza fotografií
Klíčová slova anglicky: "Route 66"; Culture construction of the term; Qualitative analysis of text; Comparative analysis; Content analysis of photographes
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Karolína Pauknerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.02.2012
Datum zadání: 29.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:17.11.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK