Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozbor trojiční teologie v osmém kázání na Píseň písní Bernarda z Clairvaux
Název práce v češtině: Rozbor trojiční teologie v osmém kázání na Píseň písní Bernarda z Clairvaux
Název v anglickém jazyce: Trinitological Readining of 8th Sermon on Song of Songs by Bernard of Clairvaux
Klíčová slova: Píseň písní, Nejsvější Trojice, Bernard z Clairvaux, analogie jsoucna, dogmatická teologie
Klíčová slova anglicky: Song of Songs, Holy Trinity, Bernard of Clairvaux, analogia entis, dogmatic theology
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.02.2012
Datum zadání: 29.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.02.2012
Datum a čas obhajoby: 21.01.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2013
Oponenti: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Píseň písní a tradice výkladů
Život a dílo Bernarda z Clairvaux
Specifická teologická, především trojiční témata jeho doby
Trinitologický výklad osmého kázání
Otázky pro další zkoumání
Závěr

Seznam odborné literatury
CLAIRVAUX Bernard von: Sämtliche Werke lateinisch/deutsch I, herausgegeben Gerhard B. Winkler, Innsbruck : Tyrolia-Verlag, 1990.

CLAIRVAUX Bernard de: Sermones super Cantica Canticorum 1-35, ad fidem codicum recensuerunt J. Leclercq, C. H.Talbot, H. M. Rochais, Romae : Ed. Cistercienses , 1957.

CLAIRVAUX Bernard z: Kázání na píseň písní I, Praha : Krystal OP, 2009.

LECLERCQ Jean: La ricerca contemplativa condizione di rinnovamento ecclesiale secondo S. Bernardo. In: Rivista di ascetica e mistica, Rivista trimestrale, Anno X (54 di Vita Cristiana), Padri Domenicani - Convento S. Marco, Siena : Edizioni Cantagalli, 1985, 62.

NICOLAS Jean-Hervé: Bůh v Trojici - Syntéza dogmatické teologie. Praha : Krystal OP, 2003.

PELIKAN, Jaroslav: The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine, 5 vols. Chicago: University of Chicago Press, 1973–1990.

POSPÍŠIL Ctirad Václav: Hermeneutika mystéria - struktury myšlení v dogmatické teologii, Praha : Krystal OP, Karmelitánské nakladatelství, 2005.

POSPÍŠIL Ctirad Václav: Jako v nebi, tak i na zemi - náčrt trinitární teologie, Praha : Krystal OP, Karmelitánské nakladatelství, 2007.

Předběžná náplň práce
Práce se věnuje trojičnímu výkladu osmého kázání na Píseň písní Bernarda z Clairvaux. Nejprve uvádí základní informace o Písni písní a historii jejích výkladů až po Bernarda. Následuje uvedení údajů o životě a díle Bernarda z Clairvaux, které jsou podstatné pro porozumění Kázání na Píseň písní. Poté jsou připomenuta důležitá trinitologická témata, s důrazem na zkoumanou dobu. Stěžejní část práce tvoří výklad osmého kázání. Práci uzavírá přehled otázek pro další zkoumání.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work deals with trinitological reading of eigth sermon on Song of Songs by Bernard of Clairvaux. First, basic information about the Song of Songs are provided and about the history of its commentary till Bernard. Consequently, the life and work of Bernard of Clairvaux are briefly described. Afterwards, important trinitological topics are reminded with emphasis on the investigated era. The key part consists of the reading of the eigth sermon. The work is concluded by a list of topics for further research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK