Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nelineární optické vlastnosti polovodičových nanostruktur
Název práce v češtině: Nelineární optické vlastnosti polovodičových nanostruktur
Název v anglickém jazyce: Nonlinear optical properties of semiconductor nanostructures
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2012
Datum zadání: 27.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.02.2012
Datum a čas obhajoby: 14.03.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.02.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.02.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.03.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK