Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volnočasové aktivity žáků základních škol v Benešově
Název práce v češtině: Volnočasové aktivity žáků základních škol v Benešově
Název v anglickém jazyce: Free-time activities of basic school pupils in Benešov
Klíčová slova: Volný čas, činitelé ovlivňující jedince a volný čas, výchova mimo vyučování, zařízení pro výchovu mimo vyučování, zájmové činnosti, období dospívání - adolescence
Klíčová slova anglicky: Leisure time, factors influencing individuals and their leisure time, extracurricular education, facilities for extracurricular edutation, hobbies and interests, adolescence
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.02.2012
Datum zadání: 25.04.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2013 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK