Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extrémne abiotické podmienky ako determinanty štruktúry fytoplanktónu vysokohorských jazier
Název práce v jazyce práce (slovenština): Extrémne abiotické podmienky ako determinanty štruktúry fytoplanktónu vysokohorských jazier
Název práce v češtině: Extrémní abiotické podmínky jako determinanty struktury fytoplanktonu vysokohorských jezer
Název v anglickém jazyce: Extreme abiotic conditions as determinants of phytoplankton structure in high mountain lakes
Klíčová slova: vysokohorské jazerá, fytoplanktón, ľad a sneh, teplota, živiny, mixotrofia, UVR a PAR
Klíčová slova anglicky: high mountain lakes, phytoplankton, ice and snow, temperature, nutrients, mixotrophy, UVR and PAR
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.04.2012
Datum zadání: 27.11.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2013
Oponenti: RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce shrnuje abiotické faktory ovlivňující strukturu fytoplanktonních společenstev v horských jezerech.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK