Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Socializace člověka s tělesným postižením
Název práce v češtině: Socializace člověka s tělesným postižením
Název v anglickém jazyce: Socialization of disabled people
Klíčová slova: tělesné postižení, socializace, poradenství, předsudek, bariéry, kompenzace
Klíčová slova anglicky: disability, socialization, counseling, bias, barriers, compensation
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2012
Datum zadání: 26.04.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřená na problémy vznikající během začleňování handicapovaných osob do společnosti. Handicapované osoby jsou v této práci rozděleny do několika věkových skupin a snahou bylo zachycení nejčastějších důvodů bránících socializaci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work focuses on problems arising during integrating disadvantaged people into society. In this work the disadvantaged people are sorted out in several groups depending on their age. The attempt was to detect the most frequent reasons hindering the socialization.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK