Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Choirs in Cyprus
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Choirs in Cyprus
Klíčová slova: Pěvecké sbory na Kypru
Klíčová slova anglicky: Choirs in Cyprus
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2012
Datum zadání: 28.02.2012
Datum a čas obhajoby: 14.01.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
DIPLOMA THESIS
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK