Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sunitinibu na expresi iNOS u normotenzních a hypertenzních potkanů
Název práce v češtině: Vliv sunitinibu na expresi iNOS u normotenzních a hypertenzních potkanů
Název v anglickém jazyce: Effect of sunitinib on the expression of iNOS in normotensive and hypertensive rats
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2012
Datum zadání: 28.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2012
Datum a čas obhajoby: 03.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2014
Oponenti: PharmDr. Petra Fikrová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK