Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Posun k civilizovanějším způsobům chování: otázka aplikovatelnosti tezí N.Eliase na ruský případ
Název práce v češtině: Posun k civilizovanějším způsobům chování: otázka aplikovatelnosti tezí N.Eliase na ruský případ
Název v anglickém jazyce: A Transfer to More Civilized Manners of Conduct: The Issue of Applicability of N. Elias's Concepts to Russian Cases
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2012
Datum zadání: 27.02.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Elias, Norbert: O procesu civilizace. Sociogenetické a psychogenetické studie I, II, Praha, Argo, 2007;

Elias, Norbert: The court society; přeložil Edmund Jephcoot, Oxford: B.Blackwell, 1983;

Švankmajer, Milan: Petr I. Zrození impéria. Praha, Lidové noviny, 1999;

Švankmajer, Milan a kol.: Dějiny Ruska, Praha, Lidové noviny, 2008;

Sedov, Pavel: Západ moskevského carství. Carský dvůr konce 17. století. Disertační práce, Rossijskaja akademija nauk, Sankt-Peterburg, 2009;

Kon, I.S : Sexualnaja kultura v Rossii, Moskva, Vremia, 2010;

Stepanov, U.S.: Konstanty. Slovar russkoj kultury, Akademicheskij projekt, 2004.

Předběžná náplň práce
Pohled na historický vývoj Ruska není jednoznačný: řada autorů ho interpretuje jako vývoj podle evropského vzoru, ale značně opožděný; jiným názorem je, že jde o proces, probíhající dle zcela odlišných zákonitostí. V této práci se zaměřím na to, zda v ruském kontextu platí západní mechanismus přechodu k civilizovanějšímu chování, tak jak ho popsal Norbert Elias. Ústřední pozornost bude věnována specifické povaze samoděržavní státnosti, prostředí carského dvora, "anti-měšťanskému komplexu“ a náboženskému faktoru. Práce vyjde z rozboru teoretických historicko-sociologických textů a ze sekundární empirie historiografické literatury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK