Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nejvyšší správní soud ČSR - vznik a vývoj
Název práce v češtině: Nejvyšší správní soud ČSR - vznik a vývoj
Název v anglickém jazyce: The Supreme Administrative Court of the Czechoslovak Republik - Its Formation and Development
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.01.2007
Datum zadání: 26.01.2007
Datum a čas obhajoby: 26.01.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2007
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Kindl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK