Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Messenger RNA stability and microRNA activity in mouse oocytes
Název práce v češtině: Stabilita mRNA a aktivita mikroRNA v myších oocytech
Název v anglickém jazyce: Messenger RNA stability and microRNA activity in mouse oocytes
Klíčová slova: mRNA; post-transkripční regulace; mikroRNA; oocyt
Klíčová slova anglicky: mRNA; post-transcriptional regulation; microRNA; oocyte
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Akademie věd ČR (11-00048)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.02.2012
Datum zadání: 23.02.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.02.2012
Datum a čas obhajoby: 03.05.2012 10:00
Místo konání obhajoby: Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Datum odevzdání elektronické podoby:01.03.2012
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2012
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
  doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK